Eelõpe, solfedžo ja muusikalugu 2023/24. õa

Solfedžo: Kaida Mikola

Muusikalugu: Liili Põld

Nr Algus Lõpp E T K N R
1. 12:30 13:15 Eelklass     Eelklass  
2. 13:35 14:20 I II II B I  
3. 14:30 15:15 II A + II B III II A III IV ML
4. 15:25 16:10 IV VI VI IV VI + VII ML
5. 16:15 17:00 VII   VII