Comenius

               Elukestva õppe programm     

 

 

Kalender 2015 "Kollast suve oodates"/"Minu digisõbrad"

2013

My Digital Friends – Minu digisõbrad

Comeniuse projekt My Digital Friends veebileht:

www.mydigitalfriends.com

Projekti põhiteema on internet. Seda sellepärast, et me kasutame internetti igapäevaselt meilide saatmiseks, videote vaatamiseks, videomängude mängimiseks ja teisteks erinevateks võrguteenusteks. See tähendab, et tegelikult puutume digimaailmaga kokku päevast päeva. Projekt ”Minu digisõbrad” (MDS eesti keeles), “My Digital Friends” (MDF inglise keeles) on tööriistaks, mis võimaldab meil kasutada internetti nii koolis kui ka kodus turvaliselt ja sobivalt. Projekti tegevused toimuvad aastatel 2013-2015. Projekti tegevused ja tooted aitavad õppuritel internetti kasutades saada teadlikeks vastutustundliku käitumise ja suhtumisega Euroopa kodanikeks. Töös projektiga on meie eesmärgiks hoiduda interneti kahjulikest mõjudest ning tõsta esile selle kasulikke aspekte. Põhieesmärgiks on saada interneti kasutamiseks uusi teadmisi, keskendudes vastutustundele, õigetele valikutele ja turvalisusele. Vastavalt toimuvad ka projekti tegevused.

Lühidalt, projekt annab õppuritele palju võimalusi jagada oma individuaalseid töid (joonistused, fotod jne) digimeedias, kommenteerida, suhelda, tegeleda meeldivalt oma hobidega, hankida informatsiooni positiivses võtmes. Edendamaks paremat üksteisemõistmist, jagatakse projekti tooteid internetis meie projekti veebilehel, e-Twinningu projektis, videokonverentsidel ja õppurite ning pedagoogide blogides. Sihtgruppe silmas pidades võimaldab projektitöö paremini läbi viia ka õppetööd, kasutades sealjuures õppurite täienenud ja kinnistunud teadmisi interneti ja arvuti kasutamisel.

Kohalikud kogukonnad saavad kasu projekti tulemustest, osaledes online-uuringutes ja -näitustel, mõningates tegevustes ja otsuste vastuvõtmisel. Selle tulemusel koguvad õppurid, pedagoogid ja kogukond eluliselt olulisi ja kasulikke teadmisi interneti kasutamise kohta. Kõige olulisem on see, et me hoiame kokku paberit, teostades suurema osa tegevustest interaktiivselt.

My Digital Friends

The main topic of this project is the Internet. This is because we use Internet on a daily basis – instant messaging, posting & watching videos, gaming and networking. That’s we are actually digital citizens. The project “My Digital Friends (MDF)” is a key to supply safe, appropriate and healthy usage of the Internet both at school and at home. Defined project activities and outcomes will lead pupils to become conscious European citizens having responsible behavior with regard to Internet use. By implementing the project, we aim to get rid of the harmful effects of the Internet and highlight the beneficial aspects of its.  We will mainly focus on improving Internet skills by concentrating on responsibility, selectivity and safety. The project activities will be created accordingly.

In brief, the project will give plenty of opportunities to pupils to share their interests and individual works in digital media and to comment on, to communicate, to have fun and to gain information positively. The project results will be shared with Europe-wide schools thanks to our web site, e-twinning, video-conferences and pupils' blogs to promote greater understanding. This will encourage teaching, training or other learning opportunities by the help of improved Internet skills among the target groups. The local communities will also benefit from the project results by joining online surveys, exhibitions, some activities and decision-making mechanism. As a result, pupils, teachers and community will gather useful Internet knowledge which will be handy for life. Most importantly, we will naturally reduce paper work by performing most of the activities online.

 

Partnerkoolid

(kooli nimel klõpsates avaneb kooli lühitutvustus eesti ja inglise keeles)

Hanım Ömer Çağıran Ortaokulu

http://www.meb.gov.tr/

Gimnazjum w Chybiu

http://gimnazjum.chybie.ox.pl/

Istituto Comprensivo Ascoli Centro – D’Azeglio

http://new.ascolicentro.it

Lyndon School Humanities College Solihull

http://www.lyndonschool.co.uk/

Kadrina Kunstidekool

www.kadrinakunst.edu.ee/

Kuidas projekt kulgeb?

Ajaveeb (uuendatud juuni 2015)

Dokumendid

Tegevuskava (eesti keeles)

Activity plan (in English)

Tegevuskava / Activity plan 2014–2015

Küsimustik Interneti kasutamise kohta Comeniuse projekti „Minu digitaalsed sõbrad“ raames

Comeniuse projekti "Minu digisõbrad" kokkuvõte

Materjalid

Europe quiz (prepared by Nedim Delikara)

Presentatsioon Kadrina Kunstidekooli kohta

Aastaajad minu kodukohas Seasons in my Domicile

Comenius Song

Multilingual Dictionary

Lyndoni kool

Kirjad kujutletavale sõbrale internetiohtudest

Artiklid

Meenutusi Comeniuse projekti ettevalmistavast lähetusest Türgi Vabariiki Antalyasse jaanuaris 2013

Mälestusterohke Comeniuse reis Poolasse Chybiesse

Teine projektikohtumine Kadrinas

Kolmas projektikohtumine Inglismaal Lyndoni koolis

Neljas projektikohtumine Itaalias Ascoli Picenos

Viimane projektikohtumine Türgis Antalyas

Lingid

Comenius official song "Our Digital Friends"
https://www.youtube.com/watch?v=UDpG1Ox1Oo4

Lyndon School - Comenius Estonia Trip review May 2014
https://www.youtube.com/watch?v=IbILgCim8Uo

Turkey, Antalya, II COMENIUS MEETING, ESTONIA, MAY 2014
https://www.youtube.com/watch?v=1ppDlJOKKoE

Lyndon School Comenius Student Video for Estonia trip May 2014
https://www.youtube.com/watch?v=DAZcBo5Wm1o

Comenius 2014 Kadrina. Going to England, Solihull, Lyndon School
https://www.youtube.com/watch?v=bskA5TmO0NQ

Varasemate aastate projektid