Kadrina Kunstidekool
asutatud 1989. aastal, Kadrina Vallavalitsuse allasutus aastast 1992

Kooli pidaja
Kadrina Vallavolikogu
registrikood 75007847

Postiaadress:
Rakvere tee 4
45201 Kadrina
Lääne-Virumaa

 

Telefonid:
Direktor: +372 32 25 649; +372 522 8966

Elektrooniliselt:
e-mail (direktor): eve.vunk[at]kadrina.ee; evevunk[at]gmail.com
veeb: http://kunstidekool.kadrina.ee/

Direktor
Eve Vunk

Teeninduspiirkond
Kadrina vald

Kadrina Kunstidekoolis töötavate pedagoogide kontaktandmed:

Eve Vunk, direktor 522 8966 32 50661 evevunk[at]gmail.com
eve.vunk[at]kadrina.ee
Kaido Järvsoo 5827 3902   kaido[at]pasuna.com
Peep Kallas 5698 1644   peepkallas[at]gmail.com
Tõnu Klomann 5333 2327   tonuklomann[at]hot.ee
Kaida Mikola 5649 0944   kaida.mikola[at]gmail.com
Margus Laugesaar 523 3120 32 50733 margus.laugesaar[at]gmail.com
Aime Lips 5648 8718   lips.aime[at]gmail.com
Edvin Lips 5665 8724   edvinlips[at]gmail.com
Liili Põld 5691 4828   liili.pold[at]hotmail.com
Heidi Reisi 5656 4933   reisi.heidi[at]gmail.com
Marika Randver 556 7828   marika.randver[at]gmail.com
Kaia Tambi 5293 462   kaia.tambi[at]mail.ee
Piret Villem 522 2973   piret.villem[at]gmail.com
Kersti Tarkmees 5561 4479 32 50680 kersti.tarkmees[at]gmail.com