Kadrina Kunstidekoolis töötavad pedagoogid

Ees- ja perekonnanimi Ametikoht Lõpetatud õppeasutus Õpetatav aine Tööle asumise aeg
1. Eve Vunk direktor Tallinna Riiklik Konservatoorium (EMTA) eelkool 28.08.1989
2. Margus Laugesaar õpetaja Eesti Muusika- ja Teatriakadeemia  klassikaline kitarr 01.08.1989
3. Edvin Lips õpetaja G. Otsa nim. Tallinna Muusikakool flööt, saksofon, eufoonium 01.09.2006
4. Aime Lips kontsertmeister H. Elleri nim. Tartu Muusikakool   01.09.2007
5. Liili Põld õpetaja Tallinna Tehnikaülikooli Tallinna Kolledž klaver, muusikalugu 01.09.2012
6. Piret Villem õpetaja, kontsertmeister Eesti Muusika- ja Teatriakadeemia klaver 01.09.2014
7. Peep Kallas õpetaja Eesti Muusika- ja Teatriakadeemia trummid, marimba 01.09.2015
8. Kaida Mikola õpetaja Tallinna Ülikool solfedžo 01.09.2017
9. Kaia Tambi õpetaja Eesti Muusika- ja Teatriakadeemia viiul 01.09.2021
10. Marharyta Byrsan õpetaja, kontsertmeister Kirovogradi Pedagoogiline Muusikakõrgkool klaver 18.03.2022
11. Taisi Neeme õpetaja Tallinna Ülikool kunstiõpetus 01.10.2023