Kadrina Kunstidekoolis töötavad pedagoogid

Ees- ja perekonnanimi Ametikoht Lõpetatud õppeasutus Õpetatav aine Tööle asumise aeg
1. Eve Vunk direktor Tallinna Riiklik Konservatoorium muusikalugu 28.08.1989
2. Margus Laugesaar õpetaja Eesti Muusika- ja Teatriakadeemia  klassikaline kitarr 01.08.1989
3. Edvin Lips õpetaja G. Otsa nim. Tallinna Muusikakool flööt, saksofon 01.09.2006
4. Aime Lips kontsertmeister H. Elleri nim. Tartu Muusikakool   01.09.2007
5. Kersti Tarkmees ringijuht Tallinna Pedagoogikaülikool kunstiõpetus 01.09.2011
6. Liili Põld õpetaja Tallinna Tehnikaülikooli Tallinna Kolledž klaver, muusikalugu 01.09.2012
7. Piret Villem õpetaja, kontsertmeister Eesti Muusika- ja Teatriakadeemia klaver 01.09.2014
8. Peep Kallas õpetaja Eesti Muusika- ja Teatriakadeemia trummid, ksülofon 01.09.2015
9. Kaida Mikola õpetaja Tallinna Ülikool solfedžo, eelõpe  01.09.2017
10. Kaia Tambi õpetaja Eesti Muusikaakadeemia viiul 01.09.2021
11. Marharyta Byrsan õpetaja Kirovogradi Pedagoogiline Muusikakõrgkool klaver 18.03.2022