Kadrina Kunstidekoolis töötavad pedagoogid

Ees- ja perekonnanimi Ametikoht Lõpetatud õppeasutus Õpetatav aine Tööle asumise aeg
1. Eve Vunk direktor Tallinna Riiklik Konservatoorium muusikalugu 28.08.1989
2. Margus Laugesaar õpetaja Eesti Muusika- ja Teatriakadeemia  klassikaline kitarr 01.08.1989
3. Marika Randver õpetaja Tallinna Pedagoogikaülikool kunstiõpetus, kunstiajalugu 01.09.1999
4. Edvin Lips õpetaja G. Otsa nim. Tallinna Muusikakool flööt, saksofon 01.09.2006
5. Aime Lips kontsertmeister H. Elleri nim. Tartu Muusikakool   01.09.2007
6. Tõnu Klomann õpetaja, kontsertmeister Tallinna Riiklik Konservatoorium klaver 10.09.2007
7. Kersti Tarkmees ringijuht Tallinna Pedagoogikaülikool kunstiõpetus 01.09.2011
8. Liili Põld õpetaja Tallinna Tehnikaülikooli Tallinna Kolledž klaver, muusikalugu 01.09.2012
9. Piret Villem õpetaja, kontsertmeister Eesti Muusika- ja Teatriakadeemia klaver 01.09.2014
10. Kaido Järvsoo õpetaja H. Elleri nim. Tartu Muusikakool eufoonium 01.09.2015
11. Peep Kallas õpetaja Eesti Muusika- ja Teatriakadeemia trummid, ksülofon 01.09.2015
12. Heidi Reisi õpetaja Tallinna Pedagoogikaülikool kunstiõpetus 01.09.2015
13. Kaida Mikola õpetaja Tallinna Ülikool solfedžo, eelõpe  01.09.2017
14. Kaia Tambi õpetaja Eesti Muusikaakadeemia viiul 01.09.2021