Kadrina Kunstidekoolis töötavad pedagoogid

Ees- ja perekonnanimi Ametikoht Lõpetatud õppeasutus Õpetatav aine Tööle asumise aeg
1. Eve Vunk direktor Tallinna Riiklik Konservatoorium laul, muusikalugu 28.08.1989
2. Margus Laugesaar õpetaja Eesti Muusika- ja Teatriakadeemia  klassikaline kitarr 01.08.1989
3. Tiit Tammar õpetaja Tallinna Pedagoogiline Instituut klarnet, saksofon 01.09.1996
4. Marika Randver õpetaja Tallinna Pedagoogikaülikool kunstiõpetus, kunstiajalugu 01.09.1999
5. Sirje Tambi õpetaja Tallinna Pedagoogiline Instituut viiul 01.09.2002
6. Edvin Lips õpetaja G. Otsa nim. Tallinna Muusikakool flööt, saksofon, klarnet 01.09.2006
7. Aime Lips kontsertmeister H. Elleri nim. Tartu Muusikakool   01.09.2007
8. Tõnu Klomann õpetaja, kontsertmeister Tallinna Riiklik Konservatoorium klaver 10.09.2007
9. Kersti Tarkmees ringijuht Tallinna Pedagoogikaülikool kunstiõpetus 01.09.2011
10. Liili Põld õpetaja Tallinna Tehnikaülikooli Tallinna Kolledž klaver, muusikalugu 01.09.2012
11. Piret Villem õpetaja, kontsertmeister Eesti Muusika- ja Teatriakadeemia klaver 01.09.2014
12. Kaido Järvsoo õpetaja H. Elleri nim. Tartu Muusikakool trompet, eufoonium 01.09.2015
13. Peep Kallas õpetaja Eesti Muusika- ja Teatriakadeemia trummid, ksülofon 01.09.2015
14. Heidi Reisi õpetaja Tallinna Pedagoogikaülikool kunstiõpetus 01.09.2015
15. Kaida Mikola õpetaja Tallinna Ülikool solfedžo, eelõpe  01.09.2017