Struktuur
 
2019/2020. õppeaasta
 
Kadrina Vallavolikogu
Esimees Madis Viise
 
Kadrina Vallavalitsus

Vallavanem

Kairit Pihlak
 
MTÜ Eesti Muusikakoolide Liit
Kadrina Vallavolikogu määratud esindaja Eve Vunk
 
EESTI HARIDUSE INFOSÜSTEEM/EHIS
Kadrina Vallavolikogu määratud esindaja Eve Vunk

Direktor Hoolekogu esimees
Eve Vunk Kristi Kurve


Õ p e t a j a t e   e r i a l a l i i d u d


Eesti Akordioniliit Margus Laugesaar
Eesti Kunstihariduse Ühing Marika Randver
 
Pedagoogiline personal
Direktor
Õpetaja
Kontsertmeister

 
Osakonnad
 
Kooli õppekava järgi tegutsevad osakonnad

Muusikaosakond
    Eelõpe
    Põhiõpe
    Vabaõpe

Kunstiosakond
    Eelõpe
    Põhiõpe
    Vabaõpe


Pilliõpe
Põhipill
    klaver
    viiul
    flööt
    saksofon
    trompet
    tuuba
    klassikaline kitarr
 
Vaba õppekavaga õpe
    trummid
    klaver
    klassikaline kitarr
    flööt
 
Individuaalne lisaaine
    klaver
    trummid
    laul
    ksülofon
 
Rühmaained
    solfedžo
    muusikalugu
    koosmusitseerimine (ansamblimäng)
 
Kunstiosakond
    joonistamine
    maalimine
    kompositsioon
    skulptuur-vormiõpetus
    kunstiajalugu