Järelevalve

Riiklikku ja teenistuslikku järelevalvet teostavate asutuste kontaktandmed:

Haridus- ja Teadusministeeriumi noorteosakond

Kadrina Vallavalitsus

Kairit Pihlak

kairit.pihlak@kadrina.ee