9. märts 2021

Seoses COVID-19 viirusesse nakatunute arvu järsu suurenemisega Kadrina vallas läheme alates kolmapäevast, 10. märtsist Kadrina Kunstidekoolis üle distantsõppele, mis kestab esialgselt kuni 11. aprillini. Distantsõpe toimub õpetajatega kokku lepitud tingimustel.
Distantsõppele üleminek alates 10. märtsist on otsustatud koostöös Kadrina vallavalitsusega.
Jääge terveks!

 

 

2. märts 2021

 

Õppetööst Kadrina Kunstidekoolis

COVID-19 leviku tingimustes

3.-28. märts 2021


Lähtuvalt Vabariigi Valitsuse 19. augusti 2020. a korralduse nr 282 „COVID-19 haiguse leviku tõkestamiseks vajalikud meetmed ja piirangud“ muutmisest on alates 03.03.2021 huvihariduse või huvitegevuse teenuse osutamine lubatud vaid eritingimustel.

Lisan Haridus- ja Teadusministeeriumist edastatud lingi kehtestatud piirangute kohta, kus on
loetletud piirangud ka huvihariduse osutamisele:


https://www.hm.ee/et/uudised/uued-piirangud-1-martsist-voib-kontaktopet-jatkata-ainult-1-4-klass

Kadrina Kunstidekoolis kui huvikoolis jätkub kontaktõpe individuaalõppes vastavalt õpetajaga kokku lepitud ajakavale.

Distantsõpe muusika- ja kunstiosakonna rühmaõppes toimub vastavalt õpetaja poolt antud ülesannetele ja kokkulepetele.

Noorema rühma kunstiõpet (1.-3. klass) ja muusikaosakonna eelõpet distantsõppena ei toimu, õppetasu ei tasuta.

Küsimuste puhul pöörduda direktori poole meiliaadressil eve.vunk@kadrina.ee või telefonil 5228 966.

 

 

Veebruar 2021

Kadrina Kunstidekoolis ei toimu rühmaõpe 1.-5. märtsini kontaktõppena (kaasa arvatud eelkool). Õpetajad edastavad distantsõppeks ülesanded. Individuaalne kontaktõpe toimub õpetajatega kokkuleppel. Jäägem terveks!

 

Jaanuar 2021

 

Detsember 2020

16.12.2020 Distantsõppest Kadrina Kunstidekoolis

 

Oktoober

Kadrina Kunstidekooli õpilased olid konkursil väga edukad