27. mai 2021

 

13. mai 2021

Teade
Kuni 30. maini jätkub õppetöö kunstidekoolis kontaktõppena ainult individuaaltundides. Rühmaainetes toimub distantsõpe.
Solfedžo lõpueksami ja tasemetöö kohta tuleb lisainfo.
Huviala lõpueksamid toimuvad õpetajatega kokkuleppel 14. , 21. ja 24. mail.
Huviala arvestused toimuvad õpetajatega kokkuleppel.
Lõpuaktuse kohta tuleb lisainfo.
Muudatustest anname teada!

Eve Vunk

13. mai 2021


 

5. mai 2021

Info
Järgmisel nädalal jätkub õppetöö nii nagu käesoleval nädalal.
Valitsus koguneb uuesti 11. mail ning siis selgub, kuidas õppetöö ka huvikoolides jätkub alates 17. maist.
Plaanidest ka veidi.
Tasemetöö solfedžos IV klassile soovime teha 20. mail kell 13:35
VII klassi solfedžoeksam toimub 17. mail kell 12:30
Huviala lõpueksamid toimuvad õpetajatega kokkuleppel 14. , 21. ja 24. mail.
Arvestused ja kontserdid toimuvad õpetajatega kokkuleppel.
21. mail soovime korraldada I-IV klasside lühikontserdid saalis pärastlõunal ja lõpuaktuse soovime korraldada 28. mail kell 17:30.
Mõnusat harjutamist!
Kooli lõpp terendab ja loodame, et kõik plaanid saavad ka teoks!
Muudatustest anname teada!

 

26. aprill 2021

Info õppetöö jätkumisest alates 3. maist 2021
vastavalt Eesti Vabariigi valitsuse korraldusele huvitegevuses ja -hariduses alates 3. maist 2021
Siseruumides
Alates 3. maist tohib siseruumides huviharidus ja -tegevust, noorsootööd, täiendkoolitust ja -õpet läbi viia järgmistel tingimustel:
Järgida tuleb 2+2 reeglit: koos tohib tegevuses osaleda kuni kaks inimest ja teistega tuleb hoida vähemalt kahemeetrist vahemaad.
NB! See tähendab, et individuaaltunnid toimuvad.
Rühmatreeningud ja muud rühmategevused ei ole lubatud.
NB! See tähendab, et kunstiõppe, muusikaloo ja solfedžo rühmatunde ei toimu. Õppetöö jätkub distantsõppel.
Ruumi täituvus võib olla kuni 25%.
Osalejad peavad kandma maske. Maski ei pea kandma alla 12-aastased lapsed või inimesed, kellel maski kandmine ei ole tervislikel põhjustel või tegevuse iseloomu tõttu või muid olulisi põhjuseid arvestades võimalik.
Lisainfot anname uute korralduste puhul.
Eve Vunk
Kadrina Kunstidekooli direktor

9. märts 2021

Seoses COVID-19 viirusesse nakatunute arvu järsu suurenemisega Kadrina vallas läheme alates kolmapäevast, 10. märtsist Kadrina Kunstidekoolis üle distantsõppele, mis kestab esialgselt kuni 11. aprillini. Distantsõpe toimub õpetajatega kokku lepitud tingimustel.
Distantsõppele üleminek alates 10. märtsist on otsustatud koostöös Kadrina vallavalitsusega.
Jääge terveks!

 

 

2. märts 2021

 

Õppetööst Kadrina Kunstidekoolis

COVID-19 leviku tingimustes

3.-28. märts 2021


Lähtuvalt Vabariigi Valitsuse 19. augusti 2020. a korralduse nr 282 „COVID-19 haiguse leviku tõkestamiseks vajalikud meetmed ja piirangud“ muutmisest on alates 03.03.2021 huvihariduse või huvitegevuse teenuse osutamine lubatud vaid eritingimustel.

Lisan Haridus- ja Teadusministeeriumist edastatud lingi kehtestatud piirangute kohta, kus on
loetletud piirangud ka huvihariduse osutamisele:


https://www.hm.ee/et/uudised/uued-piirangud-1-martsist-voib-kontaktopet-jatkata-ainult-1-4-klass

Kadrina Kunstidekoolis kui huvikoolis jätkub kontaktõpe individuaalõppes vastavalt õpetajaga kokku lepitud ajakavale.

Distantsõpe muusika- ja kunstiosakonna rühmaõppes toimub vastavalt õpetaja poolt antud ülesannetele ja kokkulepetele.

Noorema rühma kunstiõpet (1.-3. klass) ja muusikaosakonna eelõpet distantsõppena ei toimu, õppetasu ei tasuta.

Küsimuste puhul pöörduda direktori poole meiliaadressil eve.vunk@kadrina.ee või telefonil 5228 966.

 

 

Veebruar 2021

Kadrina Kunstidekoolis ei toimu rühmaõpe 1.-5. märtsini kontaktõppena (kaasa arvatud eelkool). Õpetajad edastavad distantsõppeks ülesanded. Individuaalne kontaktõpe toimub õpetajatega kokkuleppel. Jäägem terveks!

 

Jaanuar 2021

 

Detsember 2020

16.12.2020 Distantsõppest Kadrina Kunstidekoolis

 

Oktoober

Kadrina Kunstidekooli õpilased olid konkursil väga edukad